This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

H I R D E T M É N Y E K

Névnap

2024. május 29. szerda
Magdolna, Magdaléna, Léna
04:55 20:41

Tomorrow will be
Janka, Zsanett
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

Püspökmolnári Önkormányzat Képviselő-testületének
13/1999. (XII.01.) számú rendelete
Püspökmolnári község címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Püspökmolnári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. § (1) bekezdésének a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat jelképei

1.§

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


2.§

Az önkormányzat címere: háromszögű, hármas tagozódású pajzs: kék alapon, felül aranyszínű püspöki süveg, melynek jobb és bal oldaláról leomló szalagja, a középen elhelyezkedő aranyszínű vízimalom kereket felülről takarja, alul a Rába folyót stilizáló három ezüst színű hullám található.

3.§

(1)Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a)az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző. A pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,

b)az önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c)az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d)az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e)a községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester, a jegyző irodájában,

f)az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g)az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h)a községbe vezető utak mellett lévő táblákon.

(2)Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat

(3)Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


4.§

(1)A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.

5.§

(1)A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a)a kérelmező megnevezését, címét,

b)a címerhasználat célját,

c)az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d)a címer előállításának anyagát,

e)a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f)a használat időtartamát,

g)a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),

h)a felhasználásért felelős személy megnevezését,

(2)A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)az engedélyes megnevezését és címét,

b)az előállítás anyagát,

c)az engedélyezett felhasználás célját,

d)az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e)a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

f)a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g)a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h)amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3)A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(4)Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.

(5)A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét – illetőleg a címer szimbólikus jellegét sértő módon történik.

6.§

(1)Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2)Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása

7.§

(1)A zászlólap 1/3- 1/3 arányú, álló formátumú, 100 x 300 cm-es arany és kék zászlóselyem. Az önkormányzat címere a zászlólap közepén színes megjelenítéssel, mindkét oldalon szitanyomással – foglal helyet. A zászlólap felső bújtatójában fa merevítés és arany sodrott zsinór van.

(2)Az önkormányzat zászlaja  a községháza tanácskozótermében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

8.§

(1)A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a)hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b)a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,

c)a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d)a nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,

e)minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2)A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

9.§

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a település közösséget sértő módon használja fel szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

10.§

(1)E rendeletet a képviselő-testület 1999. december 01. napján tartott ülésén fogadta el.

(2)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Püspökmolnári, 1999. november 24.

Varga Lajos sk.                         Gombos Gábor sk.
polgármester                                  jegyző