This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

H I R D E T M É N Y E K

Névnap

2024. május 29. szerda
Magdolna, Magdaléna, Léna
04:55 20:41

Tomorrow will be
Janka, Zsanett
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

1.§.

Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,.

2.§.

Az önkormányzat az 1.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 1. a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
 3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 4. a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a

közművelődési tevékenységbe,

 1. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 2. támogatja ismeretterjesztő előadások szervezését,
 3. támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti értékek megőrzését,
 4. települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

3.§.

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

a) közösségi színtér fenntartásával,

b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

 1. Művelődési Ház és Könyvtár 9776 Püspökmolnári, Béke u. 4.

b) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

5. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

c) egyházakkal és

d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) a Püspökmolnári Hírözönben,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon,

d) közösségi oldalakon

adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére.

A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

6. §

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

7.§

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról intézményi formában – Prinz Gyula Általános Művelődési Központ intézményegysége útján - gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 1. Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatiról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet és annak módosításáról szóló 5/2008.(III.28.) önkormányzati rendelet.

Püspökmolnári, 2019. február 15.

                  Rodler Csaba                                         Kissné Mátyás Éva

                   polgármester                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet 2019.   február 28. napján kihirdetésre került.

Kissné Mátyás Éva

         jegyző